fbpx

فراتر از تدارکات بروید، بسازید تیم ما شما تیم.

حمل و نقل و تجارت شما از اهمیت بالایی برخوردار است.

تیم ما به جزئیات توجه زیادی دارد. اهداف مشتری، دقت، عالی بودن تحویل، قابلیت اطمینان و یکپارچگی کارهای روزمره ما هستند.

سیستم کنترل کیفیت
٪۱۰۰
پرسنل بسیار حرفه ای
٪۱۰۰

مدیریت لجستیک برای جهان
چند ملیتی
شرکتها

محبوبترین حمل و نقل بین المللی
که برای زندگی شما مناسب است.

شعب در سراسر جهان

اتحادهای استراتژیک در سراسر جهان برای اطمینان از اینکه ما برای همه نیازهای مشتری خود پوشش داریم.

بسته 338 K+ توسط تیم تحویل داده شد

تحویل مطمئن و ایمن کاملاً ردیابی شده است.

بیش از 4500 مشتری به ما اعتماد دارند

مورد اعتماد بهترین سازمان های جهان:
{"cpt":"تیم"،"سبک":"1"،"ستون":"4"،"نمایش":4،"order":"DESC"،"orderby":"هیچکدام"}

درباره ما